Grænsekrydsende Lederskab

Artikel i samarbejde med Karen Ingerslev og Per Bo Andersen. Udkommet i Erhvervspsykologi nr. 2, vol 12. 2014

Artiklen var første afrapportering fra aktionsforskningsprojektet 'Grænsekrydsende lederskab', der havde til formål at udvikle viden om de nødvendige kompetencer, som ledere har behov for, når de skal arbejde på tværs. I analyserne genfindes 'boundary spanning leadership', der handler om fælles og lokal forståelse af vision og strategi for det grænsekrydsende samarbejde, koordinering af ressourcer og dedikation til fælles succes. Derudover peger analysen på behovet for at evner til at facilitere processer, udvise rummelighed såvel som risikovillighed, skabe samarbejde mellem konkurrenter og åbne for generøsitet på tværs af organisatoriske grænser.