Fra forsker til aktivist

Det var min plan i efteråret 2016 og frem at forske i samskabelse for at kunne bidrage med normative anvisninger på hvordan samskabelse kan blive muligt. 

Jeg forstår samskabelse  som et samarbejde mellem forskellige ligeværdige parter med henblik på at skabe bedre ydelser, produkter eller lignende.

Desværre er det ikke lykkedes mig at finde tilstrækkelig mange cases på reel samskabelse. 

Flere helt aktuelle phd afhandlinger påpeger at reel samskabelse er vanskeligt, måske endda umuligt, fordi det er vanskeligt at afgive magt. Anne Tortzen siger f.eks:

“Kommunerne får fra start skabt et glasloft – en barriere, som er svær at få øje på – som bremser borgerne i at få reel indflydelse. Barrieren handler om, at kommunen i forvejen har defineret en række ting i projektet, som det er vanskeligt at lave om på. Derfor støder borgerne hurtigt hovedet mod loftet i processen, måske uden at de selv er klar over det.” 

Derfor har jeg besluttet at for selv at blive aktør. Det sker i første omgang i Rethink Activism, der er en sag under Sager der Samler. Se mere på www.sagerdersamler.dk

Selv borgmesteren i Aarhus er i bogen Rodskud inde på at den nødvendige samfundsfornyelse skal komme nedefra, fra borgerne selv.

Jeg vil dokumentere mit arbejde ved hjælp af den kvalitative metode: autoetnografi.

På siden her vil jeg løbende opdatere mine erfaringer