Forskningsprojekter 2018

I år koncentrerer jeg min forskning om samskabelsesdagsordenen, hvor jeg følger projekter i Aarhus og Viborg.

Kontakt mig hvis du vil vide mere om forskningsspørgsmål og -design - eller hvis du vil bidrage med eksempler på hvordan borgere reelt inddrages i samskabelsen aaf de offentlige ydelser og tilbud.

FORSKNINGSPROJEKTER 2017

LEDELSE PÅ TVÆRS

Sammen med Jacob Høj Jørgensen arbejder jeg som aktionsforsker for at blive klogere på hvad der skal til for at en strategisk topledergruppe, der rummer forskellige sektorinteresser, kan udøve den bedst mulige ledelse i fællesskab.

Projektet blev afsluttet ved udgangen af 2017 og blev afrapporteret i en forskningsrapport, der blev oversat til en artikel i Samfundslederskab i Skandinavien, nr 2. 2018

SAMSKABELSE

Samskabelse er et begreb som rigtig mange taler om, men som kun få er lykkedes med - indtil videre. I samarbejde med tre kolleger følger vi et par samskabelsesprojekter for at kunne svare på hvordan man opnår reel samskabelse mellem forskellige interesser - eksempelvis mellem borgere og det offentlige.

FORSKNINGSPROJEKTER i 2016

Et afsluttet projekt drejede sig om ledelse på tværs af fag og sektorer og frisættende ledelse. 

Når vi sætter borgernes behov i centrum for opgaveløsningen, så er vi nødt til at arbejde på tværs.

Da de fleste af os er opdraget til at tage vores eget fags og egen organisations perspektiv, så er det ikke helt let at udskifte egen perspektivet med et fælles perspektiv.

Aktuelt er jeg igang med et aktionsforskningsprojekt om hvorfor det er så svært at lede på tværs af fag, afdelinger og sektorer.

Forskningen er formidlet i artikler og i bogen PÅ TVÆRS.

Tidligere forskningsprojekter

Siden 2006 har jeg forsket i ledelse af innovation. 

De første år studerede jeg sammen med kolleger en lang række innovationseksempler fra den offentlige sektor. Fra 2009 satte en række kommuner innovation på den strategiske dagsorden. Innovation gik dermed fra at bestå af enkelt projekter til også at blive et emne for den øverste ledelse. I fire år fik jeg lov til at følge ti kommuners strategiske innovationsarbejde.

Arbejdet har resulteret i en række artikler og bidrag til bøger.

Tidligere har jeg været optaget af at forstå og beskrive ledelse i den offentlige sektor. Dette førte til en ph.d. afhandling, som jeg forsvarede i 2003. Afhandlingen blev efterfølgende omskrevet til bogen: 'Ledelse med Vilje'.

Forskningsmetode

Jeg optræder primært som følge- eller aktionsforsker, hvor jeg studerer og interagerer med dét der foregår i organisationer og mellem mennesker.